De Culturele Zondag Gorinchem is een initiatief van stichting TOETS te Gorinchem. Doel is om culturele activiteiten te stimuleren en belangstelling daarvoor aan te moedigen bij een breed publiek.  Download aanmeldformulier
Stichting TOETS faciliteert daarvoor de website www.culturelezondaggorinchem.nl in samenwerking met de website en app van ‘Mooi Gorinchem’. www.mooigorinchem.nl

Stichting TOETS organiseert als stichting geen activiteiten en is ook niet verantwoordelijk voor
organisatie en inhoud van de aangeboden activiteiten. Het bestuur van de stichting is als web
beheerder gemachtigd om deelname te weigeren indien naar hun mening een activiteit niet valt
binnen de hieronder genoemde algemene voorwaarden.
Deelname is gratis voor organisaties (amateurs en professionals), locatiehouders en privé personen, die iets organiseren of ruimte open stellen op een Culturele Zondag Gorinchem (elke tweede zondag van de maand). Zij kunnen dat dan gratis kenbaar maken op onze website.

De activiteiten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Locaties bevinden zich en/of activiteiten vinden plaats in of in de directe omgeving van de
  binnenstad van Gorinchem/Vesting Gorinchem.
 • Onder ‘activiteiten’ wordt verstaan: exposities, optredens, demonstraties, workshops,
  proeverijen die betrekking hebben op het gebied van kunst, ambacht, lifestyle of cultuur in
  brede zin van het woord.
 • Organisatoren zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteit.
 • Organisatoren zijn zelf verantwoordelijk voor het TIJDIG aanleveren van
  publiciteitsmateriaal. Niet tijdige of onvolledige aanmeldingen worden niet gepubliceerd.
 • Aanmelding kan alleen via het aanmeldformulier dat men hier kan downloaden
 • Deelnemers mogen zelf bepalen of een entree gratis is of niet. Wel moedigen wij zoveel
  mogelijk laagdrempeligheid aan. Bv. met kortingen, Culturele zondag arrangementen of
  andere extra’s.
 • Na elke culturele zondag worden de variabele of eenmalige activiteiten automatisch
  gewist. Voor de volgende Culturele zondag dient men zich opnieuw aan te melden.
 • De vaste locaties blijven standaard vermeld, echter hun variabele activiteiten moeten
  eveneens opnieuw worden aangemeld.
 • Deelnemers ontvangen van de stichting een blauwe vlag en verplichten zich om deze vlag
  duidelijk zichtbaar uit te hangen tijdens de openingstijden van de activiteit.
 • Voor een vlag wordt een borg gevraagd van € 25,00