Over ons

Na 22 jaar een culturele route gekend te hebben in de binnenstad van Gorinchem is daar begin 2018
een eind aan gekomen. Een groot aantal vaste deelnemers/locaties wilde er om uiteenlopende
redenen mee stoppen. Klavecimbelbouwer Boudewijn Verhoef wilde echter onderzoeken of er een
doorstart mogelijk was met een kleiner aantal deelnemers. Omdat het bestuur van de Culturele
Route daar geen heil in zag en de naam en financiën niet wilde overdragen werd samen met Roy
Grünewald, bestuurslid van stichting Toets, besloten om een geheel nieuw concept te lanceren en
dat te organiseren en realiseren vanuit de stichting Toets. Statutair gezien is dat mogelijk.
De bedoeling is nu om meer dynamiek te brengen in het aanbod van kunst en cultuur maar ook
lifestyle en ambacht binnen de vesting Gorinchem.

Flexibele deelname en variabel aanbod
In het nieuwe concept CULTURELE ZONDAG GORINCHEM kunnen deelnemers voortaan flexibel
meedoen met activiteiten op momenten dat zij dat willen. Verder gaat het niet meer alleen om
specifieke (vaste) locaties, zoals galerieën, kerk en musea maar ook om activiteiten zoals muziek,
theater, dans, film, workshops, uitleen, op wisselende of pop-up locaties.